Beboermappe for lejere i Ammendrup Park

Her får du vejledning og svar på dine spørgsmål

Beboermappe

Denne side er dedikeret til dig, som bor til leje i et række- eller dobbelthus i Ammendrup Park. Her kan du læse generelle regler, retningslinjer, og vejledninger for din bolig, samt finde svar på de ofte stillede spørgsmål på alt der er godt at vide, når du bor til leje i Ammendrup Park.

Finder du ikke svar på dit spørgsmål her i beboermappen eller i husordenen, så er du naturligvis altid velkommen til at spørge dine naboer eller kontakte os i Stensdal Group, så hjælper vi dig videre.

Hjælp og kontakt

Hvem skal jeg kontakte ved skader, klager eller problemer?

Hvis du har en skade, klage eller et problem i boligen, skal du kontakte os på mail . Husk at skrive, hvad problemet er, og hvor du bor.
Opstår der en akut skade, såsom sprungne vandrør eller bygningsskade udenfor almindelig arbejdstid, skal du straks kontakte vores tilknyttede ejendomsservicefirma: v/Brian Hansen på mobil tlf.: 20 47 09 08. Skulle skaderne vise sig ikke at være akutte, eller at skaden hører under lejers egen vedligeholdelsespligt, vil du blive faktureret herfor.

Kan jeg kontakte viceværten?

Nej, det er ikke muligt at få direkte kontakt til viceværten. Hvis du vil i kontakt med viceværten, skal du kontakte , hvorefter viceværten vil kontakte dig.

Hvad gør jeg, hvis jeg vil klage over en anden beboer?

Opleves der uhensigtsmæssig adfærd, skal du først tage kontakt til vedkommende, eller forældre. Hvis ikke adfærden ændres tages skriftlig kontakt til udlejer, som behandler klager over beboere, der ikke overholder husordenen.

Indflytning

Nøgler

Nøglerne til din bolig får du udleveret til dit indflytningssyn. Du får udleveret tre nøgler til hoveddøren og to til postkassen. Alle fem skal afleveres tilbage ved fraflytning. Mister du en nøgle, skal du selv sørge for at få lavet en ny.

Indflytningssyn

Indflytningssynet vil som udgangspunkt foregå på dagen, du overtager boligen jf. din lejekontrakt. Hvis datoen falder i en weekend eller på en helligdag, vil synet blive afholdt førstkommende hverdag.
Til indflytningssynet gennemgår du din bolig sammen med en repræsentant fra udlejer. Sammen registrerer I de eventuelle fejl og mangler, der måtte være (læs mere om fejl og mangler under punktet nedenfor).
Hvis du ikke har mulighed for at deltage i indflytningssynet, kan du sende en anden i dit sted ved at udfylde en fuldmagt. Fuldmagten kan du finde og udfylde her. Vedkommende, som kommer i stedet for dig, skal medbringe fuldmagten til synet.

Fejl og mangler

Efter overtagelse af din bolig har du 14 dage til at indberette eventuelle fejl og mangler, som ikke blev registreret ved indflytningssynet. Du får ved overtagelse af lejemålet fremsendt et link til din oplyste mailadresse med et skema, som du skal udfylde. Vi opfordrer til, at du vedlægger billeder som dokumentation.

Eksempler på funktionsfejl:

  • Vandhane drypper – eller der er byttet om på koldt og varmt vand mv.
  • Ventilation virker ikke
  • Dør kan ikke lukke/låse
  • Opvaskemaskine, kogeplade eller lign. virker ikke
  • Stikkontakt virker ikke

Når du har indberettet en fejl eller mangler, kan der ske to ting:

  1. Væsentlige funktionsfejl eller -mangler udbedres hurtigst muligt.
  2. Kosmetiske fejl eller mangler vil som udgangspunkt ikke blive udbedret. Disse fejl eller mangler vil blive registreret i indflytningsrapporten, så du ikke kommer til at hæfte for dem ved fraflytning.
Skal jeg selv sørge for tilmelding af TV-pakke og internet?

TDC har anlagt fibernet i Ammendrup Park og klargjort til det i din bolig. Du finder tilslutning til router i teknikskabet i entréen. Du kan frit vælge en udbyder, der understøttes på TDC’s netværk.

Skal jeg selv medbringe hårde hvidevarer ved indflytning?

Der er på forhånd installeret induktionskogeplader, ovn, emhætte, køle- og fryseskab og opvaskemaskine. Der er klargjort til vaskemaskine og kondenstørretumbler i entréen, som du selv kan medbringe og installere.

Køkken og badeværelse

Hvad gør jeg, hvis min vandhane drypper, eller hvis der ikke er nok tryk på vandet i bruser eller vandhane?

Hvis du oplever et af disse problemer, bedes du først afkalke brusehoved og vandhane. Du kan læse mere om dette i vedligeholdelsesvejledningen.

Hvad gør jeg, hvis jeg har et stoppet afløb?

Se vedligeholdelsesvejledningen her.

Undgå stoppet toilet

Toiletterne bliver nemt stoppede ved brug af meget toiletpapir. Vi anbefaler derfor sparsomt brug af toiletpapir og hyppig brug af stort skyl. Der må ikke smides andet end almindeligt toiletpapir i toilettet.

Varme og ventilationsanlæg

Hvordan bliver min bolig opvarmet?

Alle boliger i Ammendrup Park opvarmes via boligens egen luft til vand varmepumpe.
Du kan se mere om, hvordan varmepumpen fungerer i vejledningsvideoerne nederst på denne side.

Kan jeg selv indstille på min varmepumpe?

Varmepumpen er præindstillet, og du skal derfor ikke ændre på indstillingerne eller slukke for anlægget.

Hvordan skruer jeg op og ned for varmen i min bolig?

Du kan kontrollere temperaturen i hvert enkelt rum via termostaterne. For at regulere varmen drejer du blot på den runde drejeknap, indtil termostaterne står på den ønskede temperatur. Du vil ikke kunne mærke ændringen med det samme, da det tager omkring 24 timer, før gulvvarmen reguleres. Vi anbefaler at indstille temperaturen ligeligt i alle rum.

Kan min varmepumpe køle?

Varmepumpen kan kun opvarme boligen og ikke køle. Hvis du ønsker, at boligen skal være koldere, anbefaler vi i stedet, at du åbner vinduerne og skærmer for solen.

Hvordan skifter jeg batteriet i termostaten?

Der er termostater i alle boligens rum. De benytter sig alle af batterier, som skal skiftes af og til. Se hvordan i vedligeholdelsesvejledningen.

Hvordan bliver min varmepumpe serviceret?

Din varmepumpe bliver serviceret en gang årligt, og der er derfor ikke behov for, at du selv regulerer den.
Du vil blive kontaktet af vores servicepartner, når det er tid til service. Her tjekkes også vandstand på anlægget.

Ventilation og udluftning

I din bolig har du et genvexanlæg/ventilationsanlæg, som jævnligt sørger for at erstatte luften i boligen med frisk luft udefra. Det er dog altid en god idé at lufte ud en gang imellem.
Anlægget er præindstillet og skal ikke reguleres.

Hvorfor larmer mit genvexanlæg/ventilationsanlæg?

Genvexanlægget er altid tændt, men det kan som regel først høres, når det kører i høj drift. Det sker f.eks. ved høj fugtighed i boligen, eller hvis din emhætte er tændt. Du kan høre mere om dit genvexanlæg via vejledningsvideoerne nederst på denne side.

Filterskift på genvexanlægget/ventilationsanlægget

Filteret i genvexanlægget skiftes med et fast interval. Du vil blive kontaktet af vores servicepartner, når det er tid til filterskift. Du har også mulighed for selv at foretage udskiftningen, i så fald vil du modtage et filter i din postkasse. Ønsker du dette, skal du give besked til vores servicepartner, når du kontaktes.

Godt at vide

Hvad gør jeg ved akutopståede skader i min bolig?

Ved akutopståede skader kan du kontakte os på telefon eller mail alle ugens hverdage mellem 08.00-15.00.

Akutte skader, såsom sprungne vandrør eller bygningsskader, skal udenfor almindelig åbningstid straks meddeles til vores tilknyttede ejendomsservicefirma: v/Brian Hansen på mobil tlf.: 20 47 09 08. Skulle skaderne vise sig ikke at være akutte, eller at skaden hører under lejers egen vedligeholdelsespligt, vil du blive faktureret herfor.

Må jeg fremleje min bolig eller udleje via Airbnb?

Du må ikke udleje din bolig via Airbnb eller lignende.
Du må til gengæld gerne fremleje et værelse, hvis du bor i en 3.- eller 4. værelsesbolig. Hvis du bor i en 3-værelses bolig, må du fremleje et værelse. Hvis du bor i en 4-værelses, må du fremleje op til to værelser. I må dog ikke bo flere voksne i boligen, end der er værelser. I visse tilfælde, f.eks. ved udstationering eller studieophold, kan du opnå tilladelse af udlejer til at fremleje hele din bolig i en periode på max to år.

Skal jeg have en indboforsikring?

Ja, som lejer er du forpligtet til at tegne og opretholde en indboforsikring.

Må jeg male væggene eller dele af boligen i andre farver eller opsætte tapet?

Det er tilladt at male væggene i boligen i andre farver end hvid. Tapet må ikke opsættes, ligesom at strukturmaling og vægspartel ikke må anvendes. Ved fraflytning skal væggene reetableres med hvid maling. Se farvekoder i vedligeholdelsesvejledningen.

Hvorfor virker min dørklokke ikke?

Hvis du oplever, at dørklokken ikke virker efter hensigten, kan det bl.a. skyldes behov for batteriskift eller manglende forbindelse. Se i vedligeholdelsesvejledningen, hvordan disse problemer kan afhjælpes.

Må jeg have kæledyr i Ammendrup Park?

Du kan ansøge om at holde kæledyr i Ammendrup Park. Du kan i husordenen læse om hvilke kæledyr, der kan ansøges om tilladelse til.

Må jeg ryge i min bolig?

Du må ryge på din egen terrasse, i haven og på fællesarealer, med undtagelse af legepladsen. Når du ryger, skal du tage hensyn til øvrige beboere, og cigaretskodder skal naturligvis ikke efterlades i naturen.

Er der bopælspligt i Ammendrup Park?

Ja, der er bopælspligt i Ammendrup Park.

Hvad er reglerne for fester, larm og høj musik?

Dette er reguleret i husordenen, og vi henstiller generelt til, at man tager hensyn til hinanden.

Hvem står bag Ammendrup Park?

Ammendrup Park er udviklet og ejet af Stensdal Group A/S, som også varetager driften. Du kan læse mere om Stensdal Group her.

Hvor kan jeg følge med i nyheder og nye tiltag i Ammendrup Park?

Du kan følge med på Ammendrup Parks Facebook og Instagram side. Der er også oprettet flere beboergrupper på Facebook, som du kan tilmelde dig:
– Ammendrup Park beboer
– Ammendrup park. Rækkehusene.

Stensdal Group administrerer ikke noget med beboergrupperne at gøre, hvorfor henvendelser om grupperne skal rettes til gruppernes administratorer.

Have og udearealer

Hvem står for at rydde sne om vinteren?

Det er dit ansvar at rydde sne fra hoveddør til hæk. Vi sørger for rydning af fælles stier og parkeringsområde.

Hvordan skal haven holdes?

Se årshjulet for pleje og vedligehold af din have her.

Brug af skuret

Til din bolig har du et udendørs skur, som ikke er egnet som depotrum, og du skal derfor tænke over, hvad du opbevarer i skuret, da det både vil kunne blive vådt og fugtigt. Vi anbefaler, at genstande ikke står direkte på jorden, og at sarte ting opbevares i plastikkasser. Du kan i husordenen læse, hvad der ikke må opbevares i skuret.
Hvis du ønsker en lås på dit skur, skal du selv installere denne.

Hvad må jeg anlægge/opstille i min have?

Der er regler for, hvad du må opstille/plante i din have. Dette gælder bl.a. havebassiner, bålpladser, drivhuse, planter m.v. Du kan læse mere om dette i husordenen.

Må jeg opsætte læhegn rundt om min terrasse?

Ja, hvis du overholder nedenstående regler samt reetablerer ved fraflytning.
– Du må ikke opsætte læhegn i eller op af hækken samt i skel mellem boligerne.
– Læhegnet må ikke omslutte hele terrassen, og der skal være en åbning på minimum en meter.
– Du skal anvende læhegn samt stolper i farven sort i enten træ eller plastik.
– Du må ikke anvende beton til støbning, og læhegnet må ikke monteres på facaden.
– Maks højde er 180 cm.

Er du i tvivl om reglerne, så kontakt os på mail .

Er det tilladt at opsætte hundehegn/trådhegn ved hækken?

Ja, hvis du overholder nedenstående regler samt reetablerer ved fraflytning.
– Trådhegnet må have en højde på max 120 cm.
– Trådhegnet skal monteres på flytbare jernspyd (ikke træpinde) og placeres, så det fortsat er muligt at vedligeholde og luge ved hækken.

Er du i tvivl om reglerne, så kontakt os på mail .

Må jeg udvide terrassen?

Ja, men det skal gøres forsvarligt, og sokkeludlufter skal forlænges tilsvarende. Du skal benytte dig af samme farve og flisetype som den eksisterende. Der skal reetableres ved fraflytning.

Må jeg opsætte markise eller anden overdækning/afskærmning i haven?

Du må ikke fastmontere noget på facaden eller støbe i jorden. Vi anbefaler i stedet at opstille en parasol.

Må jeg lægge rullegræs i haven?

Ja, det må du gerne. Du skal dog være opmærksom på, at der skal være min. 15 cm. fra græskant til murværket på facaden, samt at græsplænen anlægges med et fald væk fra boligen.

Må jeg opsætte en havelåge?

Ja, du må gerne opsætte havelåge i den åbning, der allerede er i hækken. Højden på havelågen må dog max være på 120 cm. Vær opmærksom på, at der ikke må benyttes beton til nedstøbning i jorden.
Du vil blive bedt om at reetablere haven ved fraflytning.

Må jeg bruge ukrudtsbrænder eller ukrudtsmiddel i min have?

Du må ikke benytte RoundUp eller lign. ukrudtsmiddel, i din have eller på terrassen, ligeledes må der ikke benyttes ukrudtsbrænder.

Parkering

Hvor må jeg parkere?

Du må kun parkeres i de markerede parkeringsbåse. Der er derudover regler for hvilke køretøjer, der må parkeres på området. Du kan se mere i husordenen.
Der er fri parkering i hele området efter først til mølle-princippet. Dette gælder også for dine gæster.

Er der handicapparkeringspladser i Ammendrup Park?

Ja, der er 1-2 handicapparkeringspladser på hvert parkeringsområde.

Er der ladestander til min elbil i Ammendrup Park?

Ja, der er opsat to ladestandere ved hvert parkeringsområde. Vi benytter HomeCharge, hvorfor der ikke er abonnement på denne løsning. Som beboer betaler I derfor kun for det, I lader. For opsætning se vejledning fra Homecharge. Vi overlader pladsen til en anden efter 4 timer i tidsrummet 9 – 19.

Affald og sortering

Hvordan skal jeg sortere mit affald?

Lige nu er der kun affaldssortering i restaffald og bioaffald i kommunen. Det forventes, at Gribskov Kommune indfører yderligere affaldssortering i midten af 2025. Vi skal nok give yderligere info, når vi ved mere.
Du kan altid se sorteringsvejledning og de gældende regler for affaldssortering på kommunens hjemmeside.

Ved større affald, batterier m.m. henviser vi til kommunens genbrugsstationer. Den tættestbeliggende på Ammendrup Park er Skærød Genbrugsstation på adressen Industrivej 4, 3200 Helsinge.

Hvad gør jeg med juletræ og gavepapir?

Juletid kan give en del ekstra affald og et grantræ til overs. Gavepapir i store mængder og juletræ skal du selv bortskaffe på genbrugsstationen.

Fraflytning

Hvordan opsiger jeg min bolig?

Når du skal opsige boligen, skal opsigelsen være skriftlig. Er I mere end en lejer på kontrakten, skal samtlige lejere skriftligt bekræfte opsigelsen. Dokumentet for opsigelse kan du hente og udfylde her. Opsigelsen skal sendes til .
Boligen skal opsiges med tre måneders varsel til den første hverdag i en måned.

Maling og farvekoder

Om der skal males, vurderes til fraflytningssynet. Hvis der skal males, skal der anvendes specifikke farvekoder, som du finder i Vedligeholdelsesvejledningen. Malerarbejdet skal udføres håndværksmæssigt korrekt.

Hvornår er der fraflytningssyn, og hvordan foregår det?

Du skal fraflytte boligen ti hverdage før lejemålets ophør. Du vil på mail modtage en indkaldelse til et fraflytningssyn. Hvis du ikke er i stand til at deltage i dit fraflytningssyn, kan du få en anden til at deltage i dit sted ved at udfylde og indsende en fuldmagt. Fuldmagten kan du finde og udfylde her. Fuldmagtshaver skal medbringe den til synet.

Videovejledning til varmepumpe- og ventilationsanlæg

Fandt du ikke svar på dine spørgsmål? Så kan du altid fange os på telefon eller mail.
Så hjælper vi dig videre.

+45 2226 2560